Dat een auto met een verbrandingsmotor schadelijke uitlaatgassen uitstoot is bij een ieder wel bekend en zijn er gelukkig allerlei manieren om die zo veel als mogelijk te beperken. Zo is een katalysator nu verplicht onder elke auto en helpt deze voor een deel de schadelijke bestanddelen welke zich in de uitlaatgassen bevinden om te zetten. Zo wordt ondermeer het CO gas omgezet in CO2 en is het belangrijk dat de uitstoot natuurlijk ook binnen de perken blijft. Bij het ontwerpen van automotoren wordt er door de fabrikant rekening gehouden met de steeds strengere wetgeving en praten we nu al van de EURO 6 norm. Geen enkele fabrikant kan het zich dus veroorloven om stil te staan op het gebied van aanpak van de CO2-uitstoot.

CO2 uitstoot berekenen auto

Ook bij het uitademen blazen wij dit gas uit en zal dus wel even de vraag rijzen over het gevaar van het gas. Het is toch immers gewoon een deel van elk verbrandingsproces en moet de natuur er toch gewoon mee om kunnen gaan? Dat klopt voor een deel en wordt CO2 gas inderdaad door onder andere planten omgezet in zuurstof. Het probleem ligt in de grote scheefgroei tussen de uitstoot en de mogelijkheid van de natuur om het alles te kunnen verwerken. De explosieve groei van de CO2-uitstoot in de laatste 100 jaren heeft de balans behoorlijk verstoort en zorgt het overschot aan CO2 gas in de atmosfeer ervoor dat de opwarming van de planneet erdoor versneld kan worden.

Wereldwijd is de uitstoot van het gas door auto’s voor een niet onbelangrijk deel verantwoordelijk voor de toename en is het daarom ook vereist dat de uitstoot binnen de perken blijft. Eliminatie is niet mogelijk omdat het nou eenmaal een bijproduct van elk verbrandingsproces is. Wel dient de uitstoot in verhouding te zijn met het motorvermogen.

Co2 uitstoot auto berekenen RDW

Het komt bij het CO2 uitstoot auto berekenen allemaal uiteindelijk neer op de efficiëntie van het verbrandingsproces. Dat heeft weer niets te maken met de manier waarop de motor loopt. Een motor kan namelijk probleemloos functioneren, maar daarbij wel niet het uiterste halen uit de ingespoten hoeveelheid brandstof. Het komt dus erop neer dat het brandstofverbruik per afgelegde kilometer hoger zal zijn bij een niet efficient functionerende auto. Dit is nou ook weer de reden waarom fabrikanten er alle moeite voor doen om auto’s op de markt te brengen met een groter bereik per liter brandstof. De uitstoot is dus minder voor auto’s die zuiniger omgaan met brandstof.

Co2 uitstoot auto per km berekenen

Nu het duidelijk is wat het verband is tussen de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik kan de CO2 uitstoot per auto berekend worden. Bij een ideale verbranding komt er per liter benzine 2,2 kg en bij diesel 2,6 kg vrij aan CO2. Bij onvolledige verbranding komt het giftige koolmonoxide vrij, maar wordt deze in de katalysator omgezet in CO2. Omdat de verbranding maar zelden perfect verloopt zal de uitstoot dus wel verschillen met de theoretische waarde. Als er wordt uitgegaan van de theoretische waarde, dan zal de CO2 uitstoot het resultaat zijn van het aantal verreden kilometers per liter brandstof. Met een zuinige auto valt de uitstoot per kilometer daarom ook voordeliger uit.

Bij de APK wordt het CO-gehalte gemeten

Het komt vaker voor dat het CO-gehalte (koolstofmonoxide) wordt verward met de CO2-uitstoot. Bij een onvolledige verbranding zal er niet genoeg zuurstof beschikbaar zijn in de cilinderkamers om de reactie tot CO2 te voltooien. Het giftige koolstofmonoxide wordt dus gevormd en zal deze in de katalysator worden omgezet in CO2. Het is belangrijk dat de uitstoot van CO-gas zo veel als mogelijk beperkt wordt en is het om die reden ook dat bij de jaarlijkse APK niet het CO2, maar CO-gehalte gemeten wordt in de uitlaatgassen. Een APK-afkeur krijgt de auto dus nooit op basis van de CO2 uitstoot. Je zit met een relatief hoge CO2-uitstoot wel het milieu extra te belasten en kan dat zeker niet in deze tijd waarbij er extra zuinig met het milieu omgegaan moet worden.

De uitstoot van koolstofdioxide is dus direct weer verbonden met de mate waarin een auto het milieu belast. De berekening op zich is eenvoudig en zijn er op het internet al handige calculators te vinden die snel de uitstoot kunnen bereken. Met de juiste berekening op zak kan je zelf ook eens even zien in hoeverre jouw auto bijdraagt aan de vervuiling van het milieu. Ook wordt het rondrijden in een auto met een hoge CO2-uitstoot steeds duurder en kan je voor de aankoop van een nieuwe auto dus wel eerst beter de uitstoot berekenen. Let hierbij ook op het type brandstof die zo een auto gebruikt. Het voordeligst kom je over het algemeen uit met een auto welke op LPG loopt, maar zijn er dan wel weer andere nadelen verbonden aan zo een auto.