Als auto eigenaar beschik je natuurlijk over de benodigde stukken om te bewijzen dat jij daadwerkelijk de eigenaar bent. Het kentekenbewijs bevat alle nodige informatie omtrent niet alleen de eigenaar, maar ook de auto zelf. Het is dezelfde informatie welke ook te vinden zal zijn wanneer er een kentekencheck uitgevoerd zal worden. Het is uitermate belangrijk dat de informatie welke te vinden is op het kentekenbewijs zo goed als mogelijk wordt bewaard en het dus niet in handen komt van kwaadwilligen. Met een vervalst kentekenbewijs kunnen er namelijk tal van frauduleuze handelingen worden verricht en is dat niet zo prettig wanneer daarbij jouw gegevens zullen worden gebruikt. Om de kans op fraude zo veel als mogelijk te verkleinen wordt het kentekenbewijs dus ook in verschillende delen uitgegeven. Zo kan er in het geval van diefstal of het kwijtraken van het bewijs niet veel worden gedaan door personen met minder frisse bedoelingen.

Het eerste deel bevat alle technische informatie

Het belang van een gedeelt kentekenbewijs doet zich voor bij de verkoop van jouw auto. Wanneer dit loopt via een autohandelaar zal er op zich weinig kans zijn op het frauderen (zo een bedrijf is namelijk niet zo geneigd tot ongure handelingen), maar zit de kans er soms dik in dat een particuliere koper wat zou willen uithalen met het bewijs. Het blijft namelijk altijd al een kat en muis spel wanneer het aankomt op het moment van betaling en de overdracht van de papieren en de auto.

Het kentekenbewijs was daarom ook opgesplitst in drie delen:1A, 1B en 2. Was, omdat er na 1 januari 2014 een nieuwe regeling inging waarbij de kentekencard werd ingevoerd. Wie echter voor die tijd een auto heeft gekocht en er nog mee rondrijdt is het echter nog niet zo ver en zal het papieren kentekenbewijs nog in het dashboardkastje liggen. Het is echter belangrijk om te weten wat er allemaal staat op de verschillende delen van het kentekenbewijs.

Het eerste deel van het kentekenbewijs is het meest eenvoudige en staat er daarop alle technische informatie van de auto. Dit is heel belangrijk omdat het met deze informatie mogelijk is de auto van de rest te onderscheiden. Het onderscheidt via het uiterlijk van de auto of zelfs het kentekennummer is niet geheel “waterdicht” omdat er toch heel wat auto’s zullen rondrijden met exact dezelfde karakteristieken als de jouwe. Zelfs het kentekennummer biedt geen garantie omdat zo een plaat relatief eenvoudig te vervalsen is. de karakteristieken van de auto die technisch van aard zijn en vooral de bijhorende chassis- en motornummer zijn belangrijk voor het kunnen onderscheiden van elke auto, ongeacht het uiterlijk of de nummerplaten.

Het eerste deel dien je altijd bij de hand te hebben

Bij het uitvoeren van controles door de politie zal er worden gevraagd naar de nodige bescheiden. Met de gegevens die voorkomen in deel 1 van het kentekenbewijs zal het voor de dienstdoende ambtenaar duidelijk zijn om wat voor auto het precies gaat en kan er ook snel een controle worden uitgevoerd. Echter dient ook het tweede deel aanwezig te zijn omdat daarop de naam van de eigenaar aangegeven is. Het is daarom vereist dat beide delen ten alle tijden aanwezig moeten zijn . Deel 2 (derde deel) van het kentekenbewijs dient goed bewaard te worden en mag zeker niet in handen van criminelen terecht komen.

Bij het kwijtraken van deel 1 zal de RDW gelijk op de hoogte moeten worden gesteld. Je kunt dan gewoon online een aanvraag doen voor een nieuwe kentekencard. Er worden namelijk geen papieren kentekenbewijzen verstrekt, ook niet bij het kwijtraken. Je krijgt dus gelijk zo een pasje en hoort er ook een negen cijferige code bij. Dit is de tenaamstellingscode en vervult het dezelfde rol als het derde deel van het vroegere papieren kentekenbewijs. Beide stukken, de code en de kaart worden met de post opgestuurd. Hou de card altijd bij de hand wanneer je gebruik maakt van de auto en bewaar de code op een veilige plek.

De groep auto eigenaren die nog rondloopt met een papieren kentekenbewijs wordt langzamerhand kleiner omdat er vanaf 2014 voor elke nieuwe aanvraag uitsluitend kentekenkaarten worden verstrekt. Voor degenen die nog over zo een kentekenbewijs beschikken is het belangrijk om altijd het eerste en tweede deel bij zich te hebben. Bij verlies van het bewijs krijg je overigens gewoon een kentekencard als vervanging toegestuurd.