Een auto zal nou eenmaal brandstof gebruiken, of het nu gaat om een dieselmotor of hybride uitvoering. Natuurlijk is dat niet het geval bij een volledig elektrisch aangedreven auto, maar rijden de meesten onder ons nog altijd rond in een auto met een verbrandingsmotor onder de kap. Het brandstofverbruik is daarom heel belangrijk om te berekenen en kan het rijgedrag daarop worden aangepast. Nu is het wel zo dat veel moderne auto’s beschikken over een boordcomputer die het verbruik automatisch berekend.

Het kan echter geen kwaad om in zulke gevallen toch controle berekeningen uit te voeren om er zeker van te zijn dat het verbruik correct is berekend. Je wilt natuurlijk antwoord krijgen op de vraag ‘hoeveel verbruikt mijn auto’, zodat je een goed beeld hebt van de kosten voor verbruik van de auto. Of je nu een benzine of diesel auto hebt, een beeld hebben is altijd goed.

Brandstof verbruik auto berekenen

verbruik auto berekenenHet verbruik is niet statisch, dat is bij een ieder wel bekend. Op de snelweg verbrandt de motor minder brandstof dan bij een stoplichtsprint en is het verbruik ook nog afhankelijk van het gewicht van de auto. Natuurlijk zijn er nog tal van factoren die allemaal hun invloed hebben, maar zal het dan wel ingewikkeld worden om de berekening uit te voeren. Ook de fabrieksopgave zal lang niet altijd overeenkomen met de praktijk omdat er weer andere omstandigheden van invloed zullen zijn geweest bij de berekening van dat gebruik door de fabrikant.

Het is daarom ook niet zo verstandig om uit te gaan van het verbruik die door anderen opgemeten is voor hun auto. De rijstijl is een niet te onderschatten factor voor het brandstofverbruik en kan het rijden met een “zware” voet een groot verschil uitmaken. Een bovenmodaal vlotte rijstijl waarbij er vanuit elke stop flink wordt doorgetrokken zal zelfs bij de meest zuinige motor een verbruik bereiken die jouw wenkbrauwen zal doen fronsen.

Het berekenen van het brandstofverbruik is dus strict persoonlijk, zelfs wanneer het om dezelfde auto gaat!

Bereken altijd een gemiddelde

Met alle factoren die een invloed hebben op het verbruik zal het dus zelden voorkomen dat je steeds hetzelfde resultaat zal krijgen. Geen probleem, want dat zou waarschijnlijk ook betekenen dat er wat mis is met de wijze van berekenen. Je zult dus een aantal series van resultaten moeten verzamelen en daar vervolgens een gemiddelde uit moeten halen. Wel zal je daarbij een onderscheidt moeten maken tussen de verschillende rijomstandigheden. Probeer daarom kilometers afgelegd op de verschillende typen wegomstandigheden apart te houden.

Wanneer de auto weer wordt bijtankt dien je dan de vaste kilometerverhouding aan te houden. Het gaat er gewoon om dat alle gebruikte parameters betreffende afgelegde afstanden en de hoeveelheid gebruikte brandstof zo gelijk als mogelijk worden gehouden. Alleen zo kan er een verbruik worden berekend waar je wat aan zal hebben. Het is niet altijd mogelijk om exact per soort afgelegde kilometers het verbruik te bepalen en is het soms beter om gewoon voor een gemiddelde te gaan die aan het eind van de maand berekend kan worden. Het probleem met zo een algemene berekening is dat je weer niet exact te weten zal komen op welke trajecten je de meeste brandstof verbruikt.

Je kunt ook zelf een test samenstellen

Omdat het berekenen van het verbruik in de praktijk nogal wat uitdagingen kent, is het altijd nog mogelijk zelf een test samen te stellen. Gewoonlijk tank je eerst gewoon vol, leg een bepaald aantal kilometers af over een van te voren bepaald traject en ga je daarna weer terug naar de pomp om bij te tanken. Het verschil is dan het verbruik en deel je aantal afgelegde kilometers hierdoor. Je krijgt zo een heel goed beeld van het verbruik over betreffend traject. Probeer dezelfde werkwijze ook te gebruiken voor meerdere routes die je vaker aflegt. Met de verkregen informatie kan je vervolgens een schatting maken van de het totaal verbruik per maand en het bedrag dat je opzij moet zetten om steeds bij te tanken.

Je kunt er ook gebruik van maken om na te gaan of de motor wel presteert volgens de voorschriften van de fabrikant. Een te hoog verbruik kan duiden op een verkeerd afgestelde motor of andere factoren zoals afwijkende band afmetingen. Het verbruik van een auto is bijna nooit eenduidig en is er sprake van grote verschillen tussen auto’s met exact dezelfde specificaties. Dit zorgt altijd voor de nodige discussies op de diverse forums en komt het helaas soms ook voor dat de fabriekscijfers ook niet helemaal kloppen…..

Ook het rijgedrag van andere bestuurders speelt een belangrijke rol

Indien de auto door meerdere personen wordt gebruikt is het ook belangrijk om het brandstofverbruik te berekenen wanneer zij achter het stuur zitten. Volg daarbij gewoon dezelfde procedure (zelfde trajecten en berekening aantal liters brandstof) en zal je er verbaasd over staan hoeveel het rijgedrag het brandstofverbruik bepaalt. Deze stap wordt vaker overgeslagen en sta je aan het eind van de maand weer eens met gefronste wenkbrauwen te kijken naar het totaal brandstofverbruik in verhouding met de totaal afgelegde afstand.

Gebruik de testresultaten van het brandstofverbruik in zulke gevallen als referentie om het werkelijk verbruik omlaag te krijgen. Het voordeel van het berekenen van het brandstofverbruik bij verschillende bestuurders is dat je meteen door zal hebben of er sprake is van een slecht afgestelde motor en andere factoren die technisch van aard zijn.

Door systematisch te werk te gaan bij de berekening van het brandstofverbruik zal het gelijk opvallen dat er grote variaties kunnen optreden. Die komen soms van een onverwachte hoek zoals een te lage bandenspanning, maar vaker ook door het rijgedrag. Door zoveel als mogelijk met vaste parameters te werken bij het berekenen zal je ook eenvoudiger aan kunnen geven welke de grootste invloed heeft en kan er daaraan gewerkt worden om het verbruik positief te beïnvloeden. Laat je daarbij ook nooit te zwaar beïnvloeden door het gebruik van andere soortgelijke auto’s omdat het verbruik zelden even hoog zal uitvallen.